Zmiany w zasiłkach rodzinnych od 2018 roku

Kwoty dodatków rodzinnych nieznacznie wzrosną od 1 kwietnia 2018 r. Wysokości świadczeń różnią się w zależności od liczby dzieci na utrzymaniu. Musisz mieć co najmniej dwoje, aby otrzymywać zasiłki rodzinne (allocations familiales). Jeśli masz tylko jedno dziecko, nadal możesz korzystać z podstawowego świadczenia w ramach programu Paje, aż do 3 roku życia Twojego dziecka.

Zasadniczo CAF automatycznie wypłaca dodatki rodzinne, gdy tylko zgłosisz narodziny drugiego dziecka. Jeśli jednak nie jesteś już beneficjentem CAF, musisz wypełnić formularz (cerfa 11423), wysłać go do CAF i ubiegać się o zasiłki rodzinne.

Rodziny z dwojgiem dzieci na utrzymaniu mogą otrzymywać comiesięczny zasiłek rodzinny w wysokości 131,16 euro. W przypadku rodzin, których zasoby przekraczają pewien pułap, kwota ta wynosi 65,58 euro (kwota pośrednia) lub 32,79 euro (kwota minimalna).

W przypadku trzech pozostających na utrzymaniu dzieci zasiłek rodzinny wynosi 299,20 euro.
Jego pośrednia kwota to 149,60 euro, a minimalna kwota to 74,80 euro.

Dodatki rodzinne dla czwórki dzieci na utrzymaniu to: 467,24 euro (kwota pośrednia: 233,62 euro, minimalna kwota: 116,81 euro), a za każde dodatkowe dziecko można otrzymać 168,04 euro.


Oprócz kwoty świadczeń, możesz skorzystać ze wzrostu o 65,58 euro, jeśli twoja rodzina obejmuje dziecko w wieku powyżej 14 roku życia. Ten wzrost dotyczy każdego dziecka w wieku 14 lat lub więcej. W przypadku rodzin, których zasoby przekraczają pewne pułapy, wzrost ten wynosi 32,79 euro lub 16,39 euro).

Istnieje również tymczasowy dodatek ryczałtowy (Allocation forfaitaire provisoire). Dziecko nie jest już liczone jako dziecko pozostające na utrzymaniu, gdy osiągnie wiek 20 lat. Jednakże rodzina może skorzystać z tymczasowego dodatku ryczałtowego, jeżeli spełnione są trzy warunki:
1. dziecko pozostaje w domu,
2. nie otrzymuje dochodu wyższego niż 918,35 euro
3. rodzina miała co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu na miesiąc przed jego 20. urodzinami.

Wysokość tego tymczasowego dodatku ryczałtowego wynosi 82,93 euro między 20. a 21. rokiem życia.

W przypadku rodzin, których zasoby prowadzą do zmiany świadczeń, kwota tymczasowego dodatku ryczałtowego wynosi 41,47 euro lub 20,73 euro w zależności od poziomu dochodu.

Od 2015 r. wysokość zasiłków rodzinnych może być dostosowywana do zasobów rodziny. Wspomniane powyżej liczby dotyczą rodzin, których dochody nie przekraczają pewnego pułapu. W przypadku innych osób (rodziny "o wysokich dochodach") kwota zasiłku może być podzielona przez dwa lub cztery w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. I odwrotnie, rodziny z trojgiem lub więcej dzieci, których dochody nie przekraczają pewnego poziomu zasobów, mogą korzystać z dodatku rodzinnego oprócz swoich świadczeń.

Jeżeli rodzice się rozstaja lub rozwodzą, a dzieci znajdują się u nich na przemian, wysokość zasiłków rodzinnych wypłacanych przez CAF może być podzielona między nimi.

Wypłata zasiłków rodzinnych następuje zasadniczo 5 dnia miesiąca. Ale jeśli ten dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto, data płatności zostaje przesunięta na najbliższy dzień roboczy, czyli do 4 lub 6 dnia miesiąca, w zależności od przypadku. Następnie dodaj termin bankowy (od 1 do 3 dni w zależności od banku), aby przelew został zaksięgowany na koncie. Caf płaci świadczenia za miniony już miesiąc.  

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ciąża we Francji, kilka ważnych formalności przed porodem

Wychowawczy we Francji

Świadczenia rodzinne na dziecko we Francji- co warto wiedzieć 1/3